.

photo exhibition

Pokud sledujete můj Facebook nebo Instagram, mohli jste si povšimnout, že v jedné příjemné brněnské kavárně právě probíhá výstava mého souboru beauty fotografií. A tak si tam kromě kávy, sklenky vína nebo něčeho dobrého, můžete také prohlédnout moji aktuální tvorbu. Je to zkrátka "Jedna báseň"! Pokud jste z Brna, nebo budete mít cestu kolem, zastavte se. Výstava potrvá do konce prosince ...
A zde prozatím můžete shlédnout pár backstage fotek ...
If you follow me on Facebook or Instragram, you might noticed that I have the exhibition at one nice café in Brno. So apart from an enjoyment of your cup of coffee, glass of wine or something tasty, you can check my beauty photo series there as well. It´s "Just lovely" (descriptive translation of that café's name to retain its meaning). If you are from Brno or you will be passing by, make sure you stop there, the exhibition ends at the end of December ... And here are at least for now some backstage shot from these photoshoots ...


2 komentáře :

FB followers:
Instagram:
3050 followers